Historie

Zde byste měli najít vývoj hokejbalu v čechách a na plzeňsku. Proto se obracím na všechny pamětníky s prosbou o poskytnutí různých „historických“ podkladů, tak abychom mohli zmonitorovat vznik a vývoj hokejbalu pro další generace.
Pokud máte nějaké fotografie, plakáty, bulletiny a další tiskoviny, případně videa pošlete mi v digitální formě na info@vaclavsucha.eu nebo mohu zajistit digitalizaci. Předem všem děkuji a jako závdavek vkládám jednu archiválii.

Stříbro, Gottwaldovo náměstí (dnes Masarykovo), rok 1966 – majáles