Valná hromada Regionálního svazu hokejbalu pro Plzeňský a Karlovarský kraj

Program VH RSHb Západ:
1. Schválení programu jednání VH, jednacího řádu
2. Volba pracovního předsednictva a mandátové komise
3. Zpráva předsedy RSHb Západ
4. Zpráva o činnosti odborných komisí
5. Zpráva o hospodaření
6. Diskuse k předloženým zprávám
7. Stav procesu přeměny klubů na zapsaný spolek
8. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2016
9. Volba delegátů na VH ČMSHb
10. Návrh a přijetí usnesení VH RSHb Západ

V diskuzi zaznělo v kontextu se zprávou předsedy LK o zájmu některých mužstev znovu zavést v 2. NHbL play-off. Dále zástupci klubů 2. NHbL vyjádřili svůj názor na sestup týmu HBC C.S.K.A. Karlovy Vary z 1. NHbL do 2. NHbL. Stanovisko všech klubů hrajících 2. NHbL Západ, že v případě účasti týmů z Karlových Varů (včetně sestupujícího klubu HBC C.S.K.A. Karlovy Vary z 1. NHbL) v této soutěži se týmy přihlásí pouze do Krajské ligy Plzeňského kraje.

Podle aktuálních informací je v Regionu Západ pravděpodobně ještě 5 klubů, které dosud nezačaly podnikat kroky k zápisu jejich klubu (spolku) do rejstříku dle nového Občanského zákoníku. VH přijala návrh předsedy RSHb Západ Josefa Kadaněho na další postup. Byl pověřen předseda RSHb Západ Josefa Kadaněho supervizí a případnou koordinaci kroků potřebných k zapsání spolku do obchodního rejstříku s těmito kluby: HCB Fireball 99 Plzeň, HBC C.S.K.A. Karlovy Vary, Rolling Balwans Plzeň, HBC Cannibals Česká Bříza a STS Chvojkovice Brod.

Více se dočtete v přiloženém zápisu a zprávách jednotlivých komisí.

Zápis VH 2016 pdf

Zpráva předsedy RSHb Západ 2016
pdf
Hospodářská zpráva 2016 pdf
Rozpočet RSHb Západ 2016 pdf
Zpráva DK 2016 pdf
Zpráva KM 2016 pdf
Zpráva KR 2016 pdf
Zpráva LK 2016 pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *